top of page

Norid Internettforum 2022/Sommerro

Norid arrangerte årets konferanse på Oslos nye hotellperle - Sommerro.

Norid arrangerer hvert år Internettforum i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Forumet er en arena for tverrfaglig diskusjon og dialog om viktige temaer knyttet til rammene for internett.


itsHappening hadde i oppdrag å finne lokasjon til årets forum, påmeldinger, streaming av digitalt event og selve gjennomføringen på Sommerro.
Foto: Solveig Selj

Comments


bottom of page