top of page

Schenker Forum 2023

Schenker Forum har vært en møteplass helt siden 1990-tallet. I tradisjon tro ble kunder og samarbeidspartnere invitert til en dag med et aktuelt og spennende program. Dette året var fokuset på logistikk, innovasjon, ledelse, og ikke minst bærekraft. I tillegg til interne ledere og fagpersoner, var det representanter fra både Regjeringen og NHO på talerlisten.
Bình luận


bottom of page