top of page

Norid Internettforum 2023/Rebel

Hovedtemaene på Internettforum 2023 var regulering og kunstig intelligens.

Hvordan påvirker økt press fra EU reguleringen av internett? Og hvilke muligheter og utfordringer bringer kunstig intelligens med seg? Både borgere, myndigheter og virksomheter/bransjer kan oppleve et krysspress mellom muligheter og farer ved den nye teknologien og fremtidsutsiktene er avhengig av at vi gjør gode valg nå – hvordan skaper vi gode rammer for fremtidens internett?

Årets Internettforum ble avholdt på Rebel Konferansesenter.

Foto: Solveig Selj

Commentaires


bottom of page