top of page

Garnier / Presseevent

Garnier er et anerkjent brand innen skjønnhet og velvære. Deres fremoverlente holdning til bærekraft er ikke like godt kjent og trenger å informeres om.


Midt i en pandemi med strenge restriksjoner på antall deltagere og smittevernstiltak, fikk vi jobben å invitere influensere og presse til en trygg gjennomføring av et presseevent for å vise hvilke grep Garnier har tatt for å imøtekomme FNs bærekraftmål.
bottom of page